Strona zawiera informacje przeznaczone wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zmianami).

 

Tak, jestem lekarzem/farmaceutą

Nie, nie jestem lekarzem/farmaceutą