Zgłoś działanie niepożądane

Exeltis Poland Sp. z o.o. jest zobowiązana ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne do prowadzenia rejestru wszelkich działań niepożądanych, dotyczących własnych produktów leczniczych, zgłaszanych przez osoby wykonujące zawód medyczny (lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, felczer, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny) oraz pacjentów lub ich opiekunów.

Działanie niepożądane – każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli jesteś pacjentem lub opiekunem pacjenta, u którego po zastosowaniu któregoś z produktów Exeltis Poland Sp. z o.o. wystąpiły działania niepożądane lub jesteś lekarzem / farmaceutą /pracownikiem służby zdrowia i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane, które wystąpiło u Twojego pacjenta podczas stosowania naszego produktu leczniczego, prosimy o poinformowanie nas o tym za pomocą formularza zgłoszenia działań niepożądanych.

Przesłane przez Państwa zgłoszenie zostanie przez nas przeanalizowane, a przedstawiciel firmy może skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Pobierz formularz zgłoszenia niepożądanego działania leku w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszenia narażenia na lek w czasie ciąży w formacie PDF

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Exeltis Poland Sp. z o.o.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Pani/Pana dane osobowe są gromadzone w celu monitorowania działań niepożądanych po zastosowaniu produktów leczniczych, których podmiotem odpowiedzialnym jest Exeltis Poland Sp. z o.o. oraz przechowywane w dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych tzw. PHARMACOVIGILANCE.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych poprzez pisemną korespondencję na adres: Exeltis Poland Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa.


Data ostatniej modyfikacji: 01/07/2024