Kontakt

Adres siedziby:
Exeltis Poland Sp z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa
tel.: +48 22 822 74 31
fax: +48 22 822 14 45

Formularz kontaktowy:
Formularz nie jest przeznaczony do zgłaszania działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu leczniczego działanie niepożądane można zgłosić do Działu Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii: Exeltis Poland Sp. z o.o. (biuro w Warszawie) ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 22 822 74 31, email: dzialania.niepozadane@exeltis.com.