Zaangażowanie

Dla zdrowia i polepszenia jakości życia ludzi

Codziennie dokładamy starań, aby osiągnąć nasze cele. Wszystkie nasze wysiłki, zasoby i kapitał ludzki zorientowane są i skoncentrowane na tworzeniu leków, suplementów diety i wyrobów medycznych.

W naszych wysiłkach zmierzamy do zapewnienia ludziom coraz szybszego i łatwiejszego dostępu do leków. Dlatego nawiązujemy współpracę z wieloma firmami, co umożliwia nam działanie na całym świecie.

Odpowiedzialność

Jesteśmy świadomi wpływu naszej pracy na jakość życia wielu ludzi. Dlatego nie tylko dostarczamy rozwiązania medyczne – zawsze staramy się o ich najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

Wszystkie nasze procesy podlegają ściśle opracowanym standardom i są w zgodzie z międzynarodowym prawem i wymogami, a także ze stworzonymi przez nas standardami jakości i bezpieczeństwa.

W trosce o środowisko

Realizujemy programy odpowiedzialności społecznej w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu.Exeltis stara się być przyjazne środowisku. Stale ulepszamy procesy produkcji, produkty i usługi, aby pomagać w jego ochronie. Pracujemy nad tym, żeby zminimalizować wpływ naszych produktów, fabryk i biur na ekosystem, zmniejszyć wytwarzanie odpadów i wykorzystanie zasobów naturalnych oraz promować ekologiczny styl życia w całej firmie.

Poświęceni walce z zapomnianymi chorobami

Poprzez Fundację Mundo Sano Exeltis pracuje nad sposobami zapobiegania i leczenia Zapomnianych Chorób Tropikalnych (ang. NTDs – Neglected Tropical Diseases), takich jak choroba Chagasa i denga, które dotykają miliony ludzi na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Mundo Sano jest częścią światowego stowarzyszenia prowadzonego przez Fundację Billa i Melindy Gates, której celem jest promowanie współpracy dla jak najszybszego opanowania lub likwidacji 10 Zapomnianych Chorób Tropikalnych. Fundacja wspiera cele, które Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i ONZ, poprzez Milenijne Cele Rozwoju, chcą osiągnąć do 2020 roku.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie internetowej Mundo Sano