Sposób dokonywania zamówień

Dostawy produktów Exeltis Poland Sp. z o.o. realizowane są ze składu konsygnacyjnego prowadzonyego przez Poltraf Sp. z o.o. (zlokalizowanego w 05-870 Błonie k. Warszawy, Pass, ul. Stefana Batorego 4).
Sprzedawcą produktów i wystawcą faktury będzie bezpośrednio Exeltis Poland Sp. z o.o.
W związku z powyższym prosimy o kierowanie zamówień produktów w następujący sposób:
 
  1. Mailem na adres: zamowienia@exeltis.com
  2. Telefonicznie: 503 150 752 lub 22 336 78 06
  3. Osoba do kontaktu: Paweł Pesta, Menadżer Logistyki w Exeltis Poland Sp. z o.o.
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie na adres zamowienia@exeltis.com następujących kserokopii dokumentów, celem dokonania rejestracji w naszym systemie:Jeśli płatnikiem jest inny, podmiot prosimy dodać taki sam zestaw dokumentów dla płatnika (NIP, REGON, KRS).