Ginekologia – produkty

EndomKIT

EndomKIT jest testem do diagnostyki in vitro (IVD) w połączeniu z innymi dostępnymi informacjami klinicznymi, przeznaczonym do stosowania u kobiet z podejrzeniem endometriozy w celu wspomagania diagnostyki endometriozy.

Test IVD składa się z manualnego zestawu do wykonania ilościowego testu ELISA w celu oznaczania w surowicy krwi żylnej człowieka czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (ang. brain-derived neurotrophic factor, BDNF) i antygenu nowotworowego 125 (ang. cancer antygen, CA125) w połączeniu z medycznym oprogramowaniem diagnostycznym, w którym znajduje się algorytm przetwarzania danych leczenia. Zmiennymi wejściowymi dla algorytmu przetwarzania danych leczenia są stężenia BDNF i CA125 w surowicy w połączeniu z informacjami klinicznymi dotyczącymi pacjenta. Test IVD dostarcza wynik jakościowy: „pozytywny” lub „negatywny”.

Kwestionariusz

Ulotka

Raport diagnostyczny

Slinda

Slinda jest tabletką antykoncepcyjną, stosowaną w celu zapobiegania ciąży.Każda z 24 białych tabletek zawiera 4 mg drospirenonu, natomiast  4 zielone tabletki nie zawierają substancji czynnych (tzw. tabletki placebo).

Lek Slinda  jest tabletką zawierającą tylko progestagen i może być stosowana przez kobiety, które nie tolerują estrogenów.

Xonvea

Produkt leczniczy Xonvea jest wskazany do objawowego leczenia nudności i wymiotów u kobiet

w ciąży (ang. nausea and vomiting of pregnancy, NVP), które nie reagują na niefarmakologiczne metody leczenia.

 

Lek Livopill jest lekiem antykoncepcyjnym w przypadkach nagłych, który może być stosowany w ciągu 72 godzin (3 dni) po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku niepowodzenia zastosowanej metody antykoncepcyjnej.

Każda tabletka zawiera 1500 mikrogramów lewonorgestrelu.

Materiały dla lekarza

Materiały dla pacjenta

DeflaGyn

ŻEL DOPOCHWOWY WSPOMAGAJĄCY SPONTANICZNĄ REMISJĘ I REGRESJĘ:

– NIEPRAWIDŁOWYCH WYNIKÓW CYTOLOGII SZYJKI MACICY (ASC-US (Atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu), ASC-H (Atypowe komórki nabłonkowe, gdzie nie można wykluczyć obecności zmian HSIL), LSIL (Zmiany małego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego), HSIL (Zmiany dużego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego) / PAP II-p, PAP-III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID); lub

– ZMIAN NA SZYJCE MACICY WYWOŁANYCH WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV); lub

– ZMIAN NA SZYJCE MACICY Z DODATNIM WYNIKIEM BIOMARKERÓW p16/Ki-67; 

– NIENOWOTWOROWYCH ZMIAN NA SZYJCE MACICY.   

Specjalne ostrzeżenia: Żel dopochwowy DeflaGyn ® należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem, zwłaszcza w okresie ciąży.

https://deflagyn.pl/

IFU DeflaGyn Instrukcja PL

IFU DeflaGyn Instrukcja wielokrotnego użycia PL

IFU DeflaGyn Instrukcja UA

Afastural

Produkt Afastural jest wskazany do stosowania w leczeniu ostrych niepowikłanych zakażeń dolnych drog moczowych u dorosłych, wywoływanych przez drobnoustroje chorobotworcze wrażliwe na fosfomycynę. Produkt Afastural jest wskazany do stosowania w profilaktyce okołozabiegowej u pacjentow poddawanych diagnostycznym i chirurgicznym zabiegom przezcewkowym.
Każda saszetka jednodawkowa zawiera 5631 mg fosfomycyny z trometamolem, co odpowiada 3 g fosfomycyny.

Asubtela

Asubtela to tabletka antykoncepcyjna stosowana do zapobiegania ciąży. Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich: 0,03mg etynyloestradiolu i 3mg drospirenonu.

Atywia

Atywia wskazana jest do:
 1. Zapobiegania ciąży
 2. Leczenia średnio nasilonych postaci trądziku u kobiet, u których stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest przeciwwskazane i u których odpowiednie leczenie miejscowe okazało się nieskuteczne
Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich: 0,03mg etynyloestradiolu i 2mg dienogestu.

Atywia Daily jest hormonalnym złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym.
Każda z 21 białych tabletek zawiera małą ilość dwóch różnych hormonów płciowych: pochodnych
 progesteronu (dienogest) i estrogenu (etynyloestradiol).
 Każda z 7 zielonych tabletek nie zawiera substancji czynnych (tzw. tabletki placebo).
Atywia Daily jest skuteczna w łagodzeniu objawów trądziku, wynikającego z działania hormonów
 androgenowych.

Atywia Daily jest stosowana w:

  • w zapobieganiu ciąży
  • w leczeniu średnio nasilonych postaci trądziku u kobiet, które chcą stosować doustne środkiantykoncepcyjne oraz stosowanie tych produktów leczniczych nie jest u nich przeciwwskazane i u których odpowiednie leczenie miejscowe okazało się nieskuteczne.

Ginoring

Ginoring jest hormonalnym złożonym dopochwowym środkiem antykoncepcyjnym w formie ringu (system terapeutyczny dopochwowy).
Każdy ring dopochwowy zawiera 11,0 mg etonogestrelu i 3,474 mg etynyloestradiolu. Ring dopochwowy uwalnia etonogestrel i etynyloestradiol w średniej ilości odpowiednio 0,120 mg i 0,015 mg w ciągu 24 godzin, przez okres 3 tygodni.

Ginoring jest dostępny w dwóch opakowaniach:
– 1 system (ring)
– 3 systemy (ringi)

Leverette

Leverette jest hormonalnym złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym.
Każda z 21 żółtych tabletek zawiera dwa różne hormony płciowych: 0,150 mg lewonorgestrelu + 0,030 mg etynyloestradiolu. Każda z 7 białych tabletek nie zawiera substancji czynnych (tzw. tabletki placebo).

Liberelle

Liberelle jest hormonalnym złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym.

Każda tabletka zawiera 250 mikrogramów norgestimatu (Norgestimatum) i 35 mikrogramów  etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum).

Naraya jest to tabletka antykoncepcyjna stosowana do zapobiegania ciąży. Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich: 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.

 

Naraya plus

Naraya Plus to antykoncepcja hormonalna, stosowana do zapobiegania ciąży. 24 różowe tabletki zawierają: 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu. 4 białe tabletki nie zawierają hormonów/substancji czynnych – placebo. Schemat stosowanie: 24+4.

 

Velbienne mini

Wskazania: Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w leczeniu objawów wywołanych niedoborem estrogenu u kobiet będących ponad 1 rok po menopauzie.
Każda tabletka powlekana zawiera: 1,0 mg estradiolu walerianianu (co odpowiada 0,764 mg estradiolu) i 2,0 mg dienogestu.
Stosowanie doustne. 28 tabletek.