Livopill

 

Lek Livopill jest lekiem antykoncepcyjnym w przypadkach nagłych, który może być stosowany w ciągu 72 godzin (3 dni) po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku niepowodzenia zastosowanej metody antykoncepcyjnej.

Każda tabletka zawiera 1500 mikrogramów lewonorgestrelu.

Materiały dla lekarza

Materiały dla pacjenta