OUN – Produkty

Atenza

Lek Atenza zawiera metylofenidat o przedłużonym uwalnianiu, należący do grupy sympatykomimetyków działających ośrodkowo.
Wskazaniem do stosowania Atenza jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

Produkt leczniczy Atenza jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku 6 lat i starszych oraz osób dorosłych jako część kompleksowego programu leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) w przypadkach, kiedy inne sposoby postępowania terapeutycznego nie są wystarczająco skuteczne.
Leczenie musi być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu ADHD, takiego jak specjalista pediatra, psychiatra dzieci i młodzieży lub psychiatra osób dorosłych.

Materiały dla lekarza:

Charakterystyka produktu leczniczego

Materiały dla pacjenta: 

Ulotka

Soloxelam

Soloxelam w postaci roztworu do stosowania w jamie ustnej, zawiera substancję czynną nazywaną midazolamem.

Midazolam należy do grupy leków znanych jako benzodiazepiny.

Wskazania do stosowania leku Soloxelam:

  • Leczenie przedłużonych, ostrych napadów drgawkowych u niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży (od 3 miesięcy do 18 lat).
  • Produkt Soloxelam mogą podawać rodzice/opiekunowie wyłącznie pacjentom, u których rozpoznano padaczkę.
  • U niemowląt w wieku 3-6 miesięcy leczenie należy prowadzić w szpitalu, gdzie możliwe jest monitorowanie stanu pacjenta oraz dostępny jest sprzęt do resuscytacji.

Materiały dla lekarza:

Charakterystyka produktu leczniczego

Materiały dla pacjenta:

Ulotka

 

Atmina

Atmina, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster oraz Atmina, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plastry zawierają substancję czynną rywastigminę, należącą do grupy inhibitorów acetylocholinesterazy. 

Wskazaniem do stosowania leku Atmina jest leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego.

Unikalny system transdermalny zastosowany w leku Atmina pozwala na stosowanie produktu 2 razy w tygodniu w porównaniu do innych plastrów, które przyklejane są codziennie.

Materiały dla lekarza:

Charakterystyka produktu leczniczego

Materiały dla pacjenta:

Ulotka

Materiały edukacyjne dla pacjenta – dzienniczek