OUN – Produkty

Soloxelam

Soloxelam w postaci roztworu do stosowania w jamie ustnej, zawiera substancję czynną nazywaną midazolamem.

Midazolam należy do grupy leków znanych jako benzodiazepiny.

Wskazania do stosowania leku Soloxelam:

  • Leczenie przedłużonych, ostrych napadów drgawkowych u niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży (od 3 miesięcy do 18 lat).
  • Produkt Soloxelam mogą podawać rodzice/opiekunowie wyłącznie pacjentom, u których rozpoznano padaczkę.
  • U niemowląt w wieku 3-6 miesięcy leczenie należy prowadzić w szpitalu, gdzie możliwe jest monitorowanie stanu pacjenta oraz dostępny jest sprzęt do resuscytacji.

Materiały dla lekarza:

Charakterystyka produktu leczniczego

Materiały dla pacjenta:

Ulotka